Övernattning på Blå Jungfrun

Från den 30/6 till 26/8 finns möjlighet att övernatta på Blå Jungfrun och boka transport från Oskarshamn eller Byxelkrok (MAX 1 sällskap/vindskydd=Boka 1 person för att boka vindskyddet). Pga av Corona begränsas det till att det bara får vara 1 sällskap per vindskydd. Därför går det bara boka en person/vindskydd, som motsvarar att man bokar ett vindskydd för sällskapet som ska övernatta. Antalet man önskar tydliggörs vid bokning av transport dit resa och hemresa. Det utgår därför ingen kostnad vid för vindskyddet. Det är transporten som kostar, oavsett om man bokar vindskydd med egen transport eller vindskydd med transport via Solkustturer. Varje vuxen kostar alltså 380+380=760:- för transport. Använder man egen transport är det alltså gratis, men man måste boka vindskyddet hos Solkustturer.
Länk till Regelverk Blå Jungfrun speciellt NFS 2014:8 § 3 och 4.

VINDSKYDDEN

Högst 8 personer får övernatta per natt och endast en natt per tillfälle och max 2 sällskap. Innebär att det på grund av Covid-19 blir det 1 vindskydd per sällskap även om det bara är en person i vindskyddet.
Vindskydden är öppna under tiden som Blå Jungfrun är bemannad med guider. 

Av säkerhetsskäl ska mat för ett extra dygn alltid tas med, eftersom det finns risk att återresan nästkommande dag kan bli inställd om vädret är olämpligt. Friluftskök är tillåtet (ej grillning eller öppen eld), särskild plats för matlagning finns i anslutning till vindskydden.

BOKNING
Bokning av vindskydd (övernattning) är obligatorisk även om man ej åker dit med Solkustturer, och kan bara utföras via "Bokning" på hemsidan. Avser man att ta sig till Blå Jungfrun på egen hand måste det meddelas Solkustturer på 0736839779.
OBS! VID BOKNING AV VINDSKYDD GÅR ENDAST BOKA 1 VUXEN VILKET INNEBÄR ATT MAN BOKAT ETT VINDSKYDD!
Eftersom det inte är någon förhandsbetalning vid bokning önskar vi er respekt att ej boka upp mer än 2 övernattningar på en säsong samt att boka av den ni ej nyttjar. Vi förstår att ni vill boka många tillfällen för att vara säkra på att just er tur inte ställs in pga av vädret, men det är alltså inte tillåtet. 

TRANSPORT MED M/S SOLKUST ELLER M/S SOLFRUN 

Ordinarie dagstur används för transport även för övernattare. Turer avgår från Oskarshamn och Byxelkrok. Viktigt att boka plats både på ditresa och återresa från önskad ort och man betalar ordinarie pris för både dit och återresa. Det utgår därför ingen kostnad för vindskyddet. Vid egen transport är alltså vindskyddet kostnadsfritt. 

Solkust kan inte garantera återresans tider, eftersom väder och vind kan skapa nya förutsättningar. Skeppare på Solkustturer informerar vid utresan om aktuella förutsättningar, vilket kan innebära att vi i sent skede ställer in övernattningen. Det underlättar med andra ord, om du har en flexibel inställning till äventyret Blå Jungfrun.

Priser för transport dit och hem: 760:-/vuxen, 380:-/ungdom (7-15 år), Barn under 7 år gratis. Familjepris för 2 vuxna + 2 ungdom 2000:-

Man bokar plats på ordinarie dagsturer så tid för hemresan är enligt nedan som ej framgår i bokningssystemet

Turlista från Byxelkrok (ej måndag), för boende i vindskydd:
Avgår kl 09.30 Återfärd från Blå Jungfrun ca kl 14

Turlista från Oskarshamn, för boende i vindskydd:
Avgår kl 09.30 Återfärd från Blå Jungfrun ca kl 14.30 


EGEN TRANSPORT

Bokningen är obligatorisk även vid egen transport men vindskyddet är gratis, se bokning ovan. Ni kan inte boka via guiderna.

Länk till Regelverk Blå Jungfrun speciellt NFS 2014:8 § 3 och 4.

Turlista

 

 

 

 

Powered by KONEA IT-konsult, Oskarshamn