top of page

LABYRINTEN

Den märkliga labyrinten "Trojeborg" beskådas på öns södra del. Labyrinten är klassad som fornlämning men vem som byggt den eller hur gammal den är är det ingen som vet. Den noterades redan under Carl von Linnés besök år 1741. En promenad genom hela labyrinten sägs bringa lycka. Och om man påbörjar vandringen utan att fullfölja labyrinten till man åter är ute, så sägs det att man bringas av olycka! 

bla-jungfrun-nationalpark-labyrinten-trojeborg.jpg
bottom of page