top of page

När ställs turen in?

Vågor? Regn? Avvikelser från Turlista informeras på hemsida eller mejl kvällen innan avsedd tur efter kl 20 eller i vissa fall samma morgon.

149694430_1922707934549758_3690526533276600744_n.jpg

Turen ställs in om våg förhållanden på ön är ogynsamma. Vid regn får vi ej köra dit besökare pga av att halkrisken är mycket stor. Men det kan även ställas in pga vågor och vind. Vi vet därför inte med säkerhet förrän vakterna på ön har kontaktats samma morgon. När det passar ersätts turen med alternativ. Se flik "Alternativ vid inställd BJ"
Turer från Oskarshamn kan ibland ersättas med skärgårdstur till Runnö eller till naturreservatet Furön till reducerat pris. Då man får uppleva en fantastiskt idyllisk skärgård till Runnö. Runnö erbjuder både historia, kultur, bad och en skärgårdsby som ger "Bullerby" känlsa. 

Vid lågsäsong är det även risk för att turen ställs in vid för få anmälningar. Teoretiskt behövs 20 passagerare för att täck kostnader för en tur. 

bottom of page